Politics Now

עורכי דין תמ"א 38 - השפעת ההתחדשות העירונית על חיינויחסי שכנות היו מאז ומעולם קרקע פורייה לסכסוכים מחד וליחסי עזרה וסיוע מאידך. השכנות במסגרות הישנות היו יחסים שהתבססו על מתן סיוע בעת צרה הדדיות גדולה ופתיחות לב רבה. ההיכרות העמוקה עם השנים יצרה מארג היכרות מיוחד במינו בין דיירי השכונה מארג שבמציאות של ימינו נעלמה לה לטובת מבנה המגורים המודרני.

מבנה המגורים המודרני בין אם מדובר ביחידת דיור פרטית ובין אם מדובר בדירה בתוך בניין מגורים קהילתי שונה בתכלית מהמבנה הישן. אין השוני ניכר בעיצוב כמו השוני בצורת ההתנהלות של השכנים. הרצון לשמור על מרחב מחייה ועל פרטיות הם אבני יסוד בהתנהגות בין שכנים בעידן המודרני. הרצון לפרטיות כל כך גדול עד שמרבית השכנים לא מכירים זה את זה כלל וכלל. חוסר היכרות זה מונע בין היתר מתן עזרה וסיוע בעת הצורך אך גם מונע סכסוכים בין שכנים משום שכל אחד מעוניין לשמור את יחסי שכנות תקינים בבחינת חיה ותן לחיות.

אך מה קורה כשהמציאות המודרנית של שכנים שלא מכירים זה את זה משתכנים בבניין דירות קטן בסגנון הישן. מציאות זו לרוב נמצא בשכונות מרכזיות בערים הגדולות בארץ. מרכז העיר בתל אביב עד שכונות פלורנטין וכן מרכז העיר בירושלים בואכה נחלאות, קטמון ורחביה מלאות בדיירים צעירים או כאלו שנשארו לגור שם לצמיתות. אופי האוכלוסייה המיוחד נתקל לראשונה בדילמה הגדולה והיא תמ"א 38. מהי תמא 38 וכיצד היא נכנסה לדיירים אלו להיות סלע מחלוקת.

מממצאים של השנים האחרונות של דוח מבקר המדינה עלה שכל הבניינים שנבנו לפני שנת תש"מ קרי 1980 אינם מוגנות בפני רעידות אדמה. המבנים הישנים האלה לא תוכננו בפני פורענויות אלה ולכן בעת רעידה שכזו אם חלילה היו לא תהיה הרי שהם יינזקו ויכולות לגבות אסונות ברכוש ונפש. לכן יעצה הממשלה ליצור תמריצים לבעלי הדירות הללו לתחזק את הבניין שעליו דירותיהם עומדות. תחזוקה מחודשת של הבניין תפחית עמידה בפני פורעניות אלו. אולם מי ירצה להוציא מכספו סכומים כאלה. לכן, חלק מהתמריצים יהיו שהרשויות המקומיות יתנו פטורים והקלות משמעותיות לתוספות בנייה וכיוצא באלו. מי שירצה לשפץ את דירתו ולהוסיף תוספת בנייה חידוש אמבטיה, הוספת שערים מאלומיניום, להוסיף גג או להוסיף חנייה הרי שיהיה פטור מהליכים ארוכים וביוקרטיה הדורשת דרישות חמורות והוצאת כסף רב. תמריצים אלו יכולים להוות הזדמנות נדירה לחלק מבעלי הדירות בתל אביב ובירושלים למשל להשביח את דירתם הישנה ולשפצם עד היסוד ולא רק לערוך חידוש אמבטיה. כך יכולו להשכיר את דירתם בשכר פי כמה וכמה משהשכירו בעבר.
אלא מאי, וכאן אנו חוזרים לתחילת דברינו. לא כל השכנים המתגוררים בבניין מעוניינים בשבח דירתם. למה שאנו אסכים להקצות ממשאבי ולהסכים שבניין שלי יהיה שיפוצים ותיקונים ארוכי טווח רק בגלל שכמה העלי נכסים בבניין שלי ייהנו מהשבחת נכס נדלנ"י,טוענים חלק מבעלי הדירות . אכן מחלוקת קשה היא זו. ולא פעם עומדים בעלי הדירות בבניין בפני דילמה זו ואין מי שיפתור ויישב את ההדורים בפני בעלי הבניין. לכך ישנם עורכי דין תמ"א מומחים שיכולים לגשר בין כל הצדדים והשכנים ולעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר.
פרטים באתר groman.co.il‬